Referat, Styremøte 3, 2013

Referat fra styremøte IL Kampen
Styremøte 3/2013
5.mars 2013
Møteinnkaller: Elin Strand
Deltakere: Elin Strand , Lisbeth E. Foshaug, Line Henriksen, Rigmor Holmebukt og Øystein HenriksenForfall: Hege Fosslund, Ole Morten Sundheim og Stig Hansen

Sak 1: Gjennomgang av møtereferat fra forrige møte.
Rask gjennomgang. Sak styrketrening tas opp igjen på evt. Ellers ingen bemerkninger.

Sak 2: Gjennomgang av valg årsmøtet og konstituering
Sekretær: Rigmor Holmebukt
Nestleder: Lisbeth E. Foshaug
Representant til Nedre Bardu Samfunnshus: Line Henriksen, 1 år.
Koordinator Reistadutvalget: Halvor Berntsen.
Årsmøteprotokollen revideres etter konstituering og underskrives på nytt av de som er valgt til å underskrive protokollen. Dokumentet oppbevares i egen årsmøteperm etter underskriving.

Sak 3: Rapport fra gruppene
Hyttestyret: Har drevet med løypekjøring, montert disk og fikset bord. Hytta åpnet søndag 3/3. Status sporplog; Ny plog er bestilt, da den som kom måtte sendes i retur.
Vi annonserer åpning av hytta på facebook, heimesida, Bardu kommunes heimeside, klubbhjørnet.
Aktivitetsgruppa: Leder ikke tilstede.

Sak 4: Dugnad flystevne juni 13.
Styret ønsker å gå for denne dugnaden hvis vi får oppdraget. Elin forespør noen kandidater som start på en komite.

Sak 5: Planlegging av arbeid, jfr. vedtatt aktivitetsplan
Går gjennom aktivitetsplan, og setter datoer. Leder lager info med oversikt over aktivitetene for året, som deles ut sammen med medlemsavgift-giroer så snart som mulig.
Rigmor og Lisbeth skal utarbeide et infohefte, som sendes ut til lagets medlemmer.

Sak 6: Eventuelt
Styrketrening: Nytt tidspunkt kl 2000 fra 14/3. Annonsere i lagets info, på heimesida, på facebook og i Barduposten. Styret foreslår at medlemmer i skolealder fra 12 år kan trene gratis.
Ullmax: Ny kolleksjon er bestilt. Line stiller kolleksjonen ut på Zumba-treningene

Ref: Lisbeth E. Foshaug

Tilleggsopplysninger. Neste møte blir 2/4 kl 1800 hos Lisbeth

Tagged , .Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.