Referat styremøte 5/15

Referat styremøte

IL Kampen

 

Tid: 29/8-15

Sted: Grillhytta

 
 
Møteinnkaller:

Pia Mikkelsen

 

  Møtetype:

Styremøte 5/15

 
 
Deltakere:

Kai-Arne Berntsen, Pia Mikkelsen, Hege Thomassen Fosslund, Stig Hansen, Cicilie Nydal, Øystein Henriksen

Forfall: Line Henriksen, Knut Eide

 
Dagsorden
 

Sak 1: Gjennomgang av møtereferat fra forrige møte.

 

Referat godkjent

 

Sak 2: Rapport fra gruppene.

Hyttestyret: Nytt toaletthus og montering av do er under bygging. Skal fortsette arbeidet til helga, kledning, vindu og innvendig arbeid gjenstår.

Aktivitetsgruppa: Har tatt kontakt med idrettslinja angående instruktører til idrettsskolen, de er positive til dette men ønsker 75.-  pr.time for arbeidet. Styret støtter forslaget og gir fullmakt til at aktivitetsgruppa kan få på plass en avtale.

 

Sak 3: Utleiepriser på Kampenhytta

Forslag:

Kun Nedre Bardu skole får leie hele hytta for 750,- pr døgn.

For øvrige skoler 1500,- pr døgn

Medlem privat person 750,- pr døgn

Ikke medlem privat person 1500.- pr døgn.

Transport av bagasje eller maks 4 personer 400,- pr tur/retur.

Ved flere en 4 personer utløses en ny turavgift på 400,-

Vask av hytte: Det må lages en vaskeinstruks som henges opp i hytta, om renholdet ikke er i henhold til dette utstedes et gebyr på 500,- for dårlig renhold.

Forslaget vedtas og gjelder fra d.d.

 

Sak 4: Grillhytta

Dugnad ved grillhytta 27 august kl 18:00. Det skal kjøres ut pokk og rakes på plass utafor hytta.

Vi søker om spillemidler til utvikling av området rundt grillhytta. Det er ønskelig med hinderløype eller lignende til barn. Stig tar ansvar for dette. Planen for prosjektet må sendes inn før 4 september og søknaden må være sendt innen 1 oktober 2015. Stig tar saken.

 

Sak 5: Ny infofolder

Stig og Pia jobber med et utkast på denne. Prøve å få den ut før Reistatråkket.

 

Sak 6: Reistatråkket

Reistadutvalget jobber med arrangementet som går 6 september.

 

Sak 7: Eventuelt:

Ved arrangement må vi være nøye med å skrive opp hvor mange deltakere det er på hvert arrangement. I tillegg må antall komitemedlemmer også telles med. Dette er til idrettsregistrering i min idrett. Idrettslaget får penger for hvert hode fra idrettsforbundet.

 

70 års jubileum. Pia undersøker hva slags gave evt nye æresmedlemmer skal få.

 

Neste styremøte 7 oktober kl 19:30

Sa

Tilleggsopplysninger
 

Referent: Hege Thomassen Fosslund

 

 

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.