Styremøte 4 – 2015

Referat styremøte

IL Kampen

 

Tid: 4/6-15

Sted: Nedre Bardu Skole

 
 
Møteinnkaller:

Pia Mikkelsen

 

  Møtetype:

Styremøte 4/15

 
 
Deltakere:
Line Henriksen, Kai-Arne Berntsen, Pia Mikkelsen, Hege Fosslund, Stig Hansen, Cicilie Nydal

Forfall: Øystein Henriksen

 
Dagsorden
 

Sak 1: Gjennomgang av møtereferat fra forrige møte. Forventninger og møtestruktur for nytt styre:

 

2 medlemslister, 1 fra exel og en fra min idrett. Min idrett er ikke oppdatert. Stig tar kontakt med Min idrett og får fikset ny tilgang og nye passord slik at leder får tilgang til systemet.

Møtehyppighet: styret må se det an og har møter etter behov. Neste møte en onsdag i august i grillhytta.

 

Sak 2: Rapport fra gruppene.

Aktivitetsgruppa ønsker flere medlemmer da det er stor belastning på leder. Forslag: hente inn instruktører eksternt, ta kontakt med idrettslinja. Skal kjøpe inn noe nytt utstyr til idrettsskolen.

Hyttestyret (Pia): Ved er i hus. Biotoalett er i rute, material er kjørt opp, Tor og Halvor jobber med saken. De ønsker å endre utleiepriser. Hyttestyret lager et forslag til priser, leiekontrakt etc. Dette sendes til hyttestyret for godkjenning.

 

Sak 3: Valg av representanter til samfunnshusstyret:

Kai-Arne Berntsen er valgt til representant for samfunnshusstyret

 

Sak 4: Dugnad og grillkveld ved Skoelvbrua:

Dugnad ved grillhytta Søndag 21 juni kl 14:00,  varm grill kl 16:00. Slik at det er mulighet for å varme pølser etc.

Stig bestiller benker.

Kai-Arne bestiller pokk hos Kjetil Johansen.

Line skriver flyer og handler. Pia baker ei skuffekake.

Dugnad Ballbingen: 25 juni kl 18:00. Ta med kost og rive.

 

Sak 5: kafe i forbindelse med Artic Race.

Idrettslaget har fått forespørsel både fra Bardu og Målselv om å stille kafe i forbindelse med Artic Race. Styret er enig i at belastningen på laget har vært stor over år og vi har store utfordringer i forbindelse med komiteer. Styret ønsker å bruke komite ressurser slik at det kommer bygda til gode. Ved f.eks 17 mai arrangement.

Vedtak: IL Kampen stiller ikke i kafe komite på Artic Race 2015.

Sak 6: 70 års jubileum:

Arrangement med middag.

Styret foreslår enten 6 eller 7 November. Hege sjekker tilbud og innhold med Bardufosstun og tar med til neste styremøte.

Æresmedlemmene får jubileumsdeltakelse gratis.

 

Sak 7: Eventuelt:

Ullmax: Det foreslås å selge ut Ullmax bagen til halv pris da vi ikke har arrangementer der vi kan vise frem produktene. Vi henviser kjøpere til nettsiden til ullmax.

Vedtak: lager av ullmax selges til halv pris. Line organiserer dette.

Infofolder: Kommer til høsten.

 

 

Sak

 
sss

Tilleggsopplysninger

Referent: Hege Thomassen Fosslund

 

 

 

 

Referat styremøte

IL Kampen

 

Tid: 4/6-15

Sted: Nedre Bardu Skole

 
 
Møteinnkaller:

Pia Mikkelsen

 

  Møtetype:

Styremøte 4/15

 
 
Deltakere:
Line Henriksen, Kai-Arne Berntsen, Pia Mikkelsen, Hege Fosslund, Stig Hansen, Cicilie Nydal

Forfall: Øystein Henriksen

 
Dagsorden
 

Sak 1: Gjennomgang av møtereferat fra forrige møte. Forventninger og møtestruktur for nytt styre:

 

2 medlemslister, 1 fra exel og en fra min idrett. Min idrett er ikke oppdatert. Stig tar kontakt med Min idrett og får fikset ny tilgang og nye passord slik at leder får tilgang til systemet.

Møtehyppighet: styret må se det an og har møter etter behov. Neste møte en onsdag i august i grillhytta.

 

Sak 2: Rapport fra gruppene.

Aktivitetsgruppa ønsker flere medlemmer da det er stor belastning på leder. Forslag: hente inn instruktører eksternt, ta kontakt med idrettslinja. Skal kjøpe inn noe nytt utstyr til idrettsskolen.

Hyttestyret (Pia): Ved er i hus. Biotoalett er i rute, material er kjørt opp, Tor og Halvor jobber med saken. De ønsker å endre utleiepriser. Hyttestyret lager et forslag til priser, leiekontrakt etc. Dette sendes til hyttestyret for godkjenning.

 

Sak 3: Valg av representanter til samfunnshusstyret:

Kai-Arne Berntsen er valgt til representant for samfunnshusstyret

 

Sak 4: Dugnad og grillkveld ved Skoelvbrua:

Dugnad ved grillhytta Søndag 21 juni kl 14:00,  varm grill kl 16:00. Slik at det er mulighet for å varme pølser etc.

Stig bestiller benker.

Kai-Arne bestiller pokk hos Kjetil Johansen.

Line skriver flyer og handler. Pia baker ei skuffekake.

Dugnad Ballbingen: 25 juni kl 18:00. Ta med kost og rive.

 

Sak 5: kafe i forbindelse med Artic Race.

Idrettslaget har fått forespørsel både fra Bardu og Målselv om å stille kafe i forbindelse med Artic Race. Styret er enig i at belastningen på laget har vært stor over år og vi har store utfordringer i forbindelse med komiteer. Styret ønsker å bruke komite ressurser slik at det kommer bygda til gode. Ved f.eks 17 mai arrangement.

Vedtak: IL Kampen stiller ikke i kafe komite på Artic Race 2015.

Sak 6: 70 års jubileum:

Arrangement med middag.

Styret foreslår enten 6 eller 7 November. Hege sjekker tilbud og innhold med Bardufosstun og tar med til neste styremøte.

Æresmedlemmene får jubileumsdeltakelse gratis.

 

Sak 7: Eventuelt:

Ullmax: Det foreslås å selge ut Ullmax bagen til halv pris da vi ikke har arrangementer der vi kan vise frem produktene. Vi henviser kjøpere til nettsiden til ullmax.

Vedtak: lager av ullmax selges til halv pris. Line organiserer dette.

Infofolder: Kommer til høsten.

 

 

Sak

 
 

Tilleggsopplysninger

Referent: Hege Thomassen Fosslund

 

 

 

 

Tagged .Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.