Startkontingenter.

Det har den siste tiden vært en del misforståelser og usikkerhet rundt dekking av startkontingenter. Det ble på årsmøtet i 2015, etter forslag fra medlemmer vedtatt følgende: IL Kampen dekker en startkontignent i året, begrenset inntil kr 600,- for voksne og to kontignenter for barn/ungdom inntil 18 år. Forslaget ble vedtatt enstemmig. Dersom noen føler seg urettferdig behandlet, beklager vi dette. Det har vært en svikt i rutiner, og følgende vedtak har ikke vært fulgt. Dekking av startkontignent er satt op som sak på forestående styremøte. Det blir også sak på årsmøtet. Styret IL Kampen.

Tagged .Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.