Referat, Styremøte 9, 2013

Referat fra styremøte IL Kampen
Styremøte 9/2013
19.nov 2013
Møteinnkaller: Elin Strand
Deltakere: Elin Strand , Stig Hansen, Lisbeth E. Foshaug, Ole Morten Sundheim, Rigmor Holmebukt, Øystein Henriksen og Hege Fosslund

Forfall: Line Henriksen

Sak 1: Gjennomgang av møtereferat fra forrige møte

Oppfølgingssaker: Ny kontrakt for leie av grillhytta: Lisbeth har laget ny kontrakt.

Kjøkkenet: Samfunnshusstyret ønsker å søke midler fra lag, foreninger, bedrifter og kommunen for å oppgradere kjøkkenet.

Sak 2: Rapport fra gruppene

Hyttestyret: Garasjen er stort sett ferdig. Ikke hørt noe mer om når rulla er ferdig. Skal kjøpes inn fres for å fjerne snø fra taket på Kampenhytta. Skal inn på hyttebudsjettet.  Leder i hyttestyret tar  opp hvordan man kan rekruttere folk til komitéarbeid på Kampenhytta i sesongen på neste møte.

Aktivitetsgruppa: Søkt om midler fra idrettsrådet (50.000) til fornying av utstyr.

Sak   Sak 3:  Nissemarsj; tilbud fra Norges friidrettsforbund

Samarbeid med skolen og barnehagen.  Gå fra barnehagen/skolen til grillhytta. IL Kampen stiller med noen til å fyre i grillhytta, stille med pølser og saft, samt dele ut medaljer. Elin sjekker dato med skolen.

Sak   Sak 4: Budsjett 2014

Stig lager forslag til budsjett med utgangspunkt i budsjettet for 2012.

Sak 5: Eventuelt
Nøkkelboks grillhytta: 250-300 kr. Øystein kjøper inn fire bokser (til grillhytta, i gymsalen, Kampenhytta, scootergarasjen).

Forsikring av grillhytta: Stig sjekker om forsikringsbeløpet bør justeres med tanke på at det nå er lagt inn strøm til grillhytta.

Bruk av gymsalen på skolen; samarbeid med FAU. Kan FAU styre unna arrangement der IL Kampen har aktiviteter? Rigmor tar opp dette med leder i FAU, Kjell-Dagfinn Engen.

Ref: Rigmor Sollie Holmebukt

Tilleggsopplysninger
Neste møte:
Elin kaller inn til nytt møte i januar

Tagged , .Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.