Referat, Styremøte 8, 2013

Referat fra styremøte IL Kampen
Styremøte 8/2013
15.okt 2013
Møteinnkaller: Elin Strand
Deltakere: Elin, Line, Lisbeth, Rigmor

Forfall: Hege, Stig, Øystein, Ole Morten

Sak 1: Referat fra forrige møte:
Gjennomgang av referat fra forrige møte ved Elin.

Sak 2: Status fra gruppene:
Aktivitetsgruppa:
Det er søkt om utstyr fra Telenorkarusellen: Nye start-/målbannere, nye startnummer, samt premier.

Hyttestyret:
Veddugnad gjennomført. Småarbeid på garasjen gjenstår. Rulla er ikke ferdig. Stille på hyttefronten før mars. Lisbeth Svendsvoll undersøker pris for ny vimpel til Kampenhytta. I forhold til komité til Kampenhytta: Hvordan få til et godt system på dette?

Sak 3: Grillhytta; evaluering av utleiepriser og andre forhold i forbindelse med utleie:

Utleier må være mer tydelig på hvem som står som leietaker og ansvarlig for leie av hytta. Kontrakt skal skrives før utleie. Det skal avtales på forhånd når nøkkelen skal hentes. Lisbeth reviderer kontrakten.

Justering av pris for å inkludere brensel i grunnprisen:
Døgnpris: Medlemmer: 400 kr. Ikke-medlemmer: 800 kr.
Helgepris: Medlemmer: 600 kr. Ikke-medlemmer: 1100 kr.
Nye priser gjelder fra 01. desember.

Lisbeth undersøker pris på nøkkelboks med kode for evt. oppbevaring av nøkkel til grillhytta.

 Sak 4: Sak fra samfunnshusstyret:
Samfunnshusstyret ønsker at IL Kampen stiller med en representant som kan sitte i mer enn ett år, samt at laget har en vararepresentant. Spørsmål om hva IL Kampen ønsker å gjøre i forhold til kjøkkenet (laget har tatt opp dette tidligere). Line tar opp på neste møte om det er interesse for et felles arrangement for å få inn penger for å oppgradere kjøkkenet (basar, tombola, konsert…).
IL Kampen er uansett villig til å gå inn med midler for å få til en oppgradering av kjøkkenet. Vi ønsker et kostnadsoverslag, i god tid før årsmøtet, over hva ei oppgradering vil koste.

 Sak 5: Evaluering loppemarkedet og mobilinnsamling:
Evaluering av loppemarkedet utsatt til neste møte, da Ole Morten ikke var til stede.
Mobilinnsamlinga: For få personer for å samle inn. Rakk ikke over hele kommunen.

Sak 6: Eventuelt:
Tv-aksjonen 2013:
IL Kampen har takket nei til å stille med folk til å bidra i aksjonen.

Valg 2014:
Erfaringene tilsier at det bør velges egne vararepresentanter til styret, og ikke bruke representanter fra de andre utvalgene til disse vervene.

Ref: Rigmor Sollie Holmebukt

Tilleggsopplysninger
Neste møte: Tirsdag 19. november kl. 19.00 hos Lisbeth.

Tagged , .Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.