Referat styremøte 6/2015

Referat styremøte

IL Kampen

 

Tid: 6/10-15

Sted: Skolen

 
 
Møteinnkaller:

Pia Mikkelsen

 

  Møtetype:

Styremøte 6/15

 
 
Deltakere:

Kai-Arne Berntsen, Pia Mikkelsen, Cicilie Nydal, Øystein Henriksen, Line Henriksen.

Forfall: Stig Hansen, Hege T. Fosslund.

 
Dagsorden
 

Sak 1: Gjennomgang av møtereferat fra forrige møte.

 

Referat godkjent

 

Sak 2: Rapport fra gruppene.

Hyttestyret: Det er laget utleiekontrakt for Kampenhytta, denne fylles ut ved utleie. Utleieansvarlig gir beskjed til kasserer, som sender ut giro. Bio toalettet på hytta er ferdig utvendig. Innvendig arbeide blir fullført innen påsken 2016.

Aktivitetsgruppa: Det er gjennomført dugnad i lysløypa. Idrettskole og puttegym har hatt oppstart. Tau og ringer har kommet. Leder i gruppa undersøker om det skal godkjenning til i forbindelse med montering.

 

Sak 3: Jubileum.

31/10-15. Bardufosstun kl 1900. Påmelding innen Tors 22 okt, til leder. Utkjøring av innbydelse helg uke 41. Minimum påmelding 15 stk. Styret har vedtatt en egenandel på kr 200,- Det legges også ut info på våre nettsider. Leder ordner med øvrig til jubileumet.

 

 

Sak 4: Kontingent 2016

Styret må til enhver tid ha tilgang på oppdaterte medlemslister. Giro for kontingent blir distribuert til hustander i begynnelsen av Nov. Betalingsfrist 15 Des. Vi må også ut med informasjon og hjelp til registrering i min idrett.

 

Sak 5: Evt.

 

Ny infofolder i Januar. Infofolderen blir sendt ut til styret i forkant, for redigering og godkjenning.

Det jobbes med utplassering av uff container ved skolen. Venter på svar fra Bardu kommune.

Det er ønskelig med en ekstra nøkkel til grillbua. Line sjekker om dette lar seg ordne.

Oppdatering av avtale med Bardu sport. Vi får tilsendt tilbud på dress til dame/herre/barn. Viderefører avtale om 20% rabatt. Nytt i avtale er lue med logo.

 

 

 

 

 

 

Sa

Tilleggsopplysninger
 

Referent: Pia Mikkelsen.

 

 

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.