Referat, Styremøte 5, 2013

Referat fra styremøte IL Kampen
Styremøte 5/2013
15.mai 2013
Møteinnkaller: Elin Strand
Deltakere: Elin, Hege, Øystein, Line, Rigmor, Ole Morten

Forfall: Lisbeth, Stig

Sak 1: Gjennomgang av møtereferat/oppfølgingssaker fra forrige møte.
Kort gjennomgang ved Rigmor.
Oppfølgingssaker:
• Vedr. innsamling av mobiltelefoner: Elin deler ut innsamlingsposer på de stedene det er aktuelt å legge ut slike. Line ordner med infoskskriv som henges opp de aktuelle stedene, samt annonse i Barduposten
• Vedr. søknad om spillemidler til sporplog: Ny frist: August.

Sak 2: Rapport fra gruppene
Hyttestyret: Vanskelig å få komité til Kampenhytta. Må få et annet system for å få komité til de dagene det er aktuelt å ha åpent. Hyttestyret tar opp saken før neste sesong.
Aktivitetsgruppa: Har vært vanskelig å få komité til 17. mai. Dametrimmen fortsetter fram til skoleslutt. Puttegymen fortsatt i gang. Idrettsskolen avslutta. Dugnad ved ballbingen: Hogge busker og trær, koste banen, sjekke nettene, rydde området. Sveisearbeid (Bjørn). Dato: Torsdag 13. juni kl. 16.30. Info på hjemmesida og i postkassene.

Sak 3: Søknad skilting av turstier.
Søknad er sendt.

Sak 4: Dugnad grillhytta 8. juni.
Dugnaden går som planlagt. Elin ordner med info på hjemmesida og i postkassene.

Sak 5: Løypevaktmesteroppdrag Bardu fjelltrim.
Merke løype til Skjellhaugen og Johaugen. Elin ordner med folk til dette.

Sak 6: Eventuelt.
Flystevne: Hege drar på møte førstkommende onsdag. Ola Eirik tar ansvar for å skaffe til veie diverse nødvendig utstyr.

Ref.: Rigmor Sollie Holmebukt

Tilleggsopplysninger: Neste styremøte blir etter sommerferien med mindre det dukker opp saker som krever styremøte før ferien.

Tagged , .Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.