Referat, Styremøte 4, 2013

Referat fra styremøte IL Kampen
Styremøte 4/2013
2. april 2013
Møteinnkaller: Elin Strand
Deltakere: Elin Strand , Lisbeth E. Foshaug, Line Henriksen, Rigmor Holmebukt og Øystein HenriksenForfall: Hege Fosslund, Ole Morten Sundheim og Stig Hansen

Sak 1: Gjennomgang av møtereferat/oppfølgingssaker fra forrige møte.
Kort gjennomgang ved Elin.
Dugnad på flystevnet: Elin spør Ola Eirik og Halvor i forhold til lån av diverse materiale før neste møte.

Sak 2: Rapport fra gruppene  
Hyttestyret: Sporplogen er kommet og den er muligens i sporet i løpet av uka. Hytta har vært oppe i hele påska. Det er hengt opp info. på hytta ang. leie av hytta og overnatting.
Aktivitetsgruppa: Det er vanskelig å få folk til komitéer. Aktivitetsgruppa pluss Randi og Christine har tatt på seg å arrangere gubbrenn. Det jobbes med å skaffe komité til 17. arrangementet. Avslutning av idrettskole på Polarbadet søndag 7. april.
Lage kontrakt med instruktør for styrketreninga.

Sak 3: Justering av priser grillhytta samt rutiner/ansvarsfordeling ved utleie
Fått tilbakemelding om at det er for dyrt å leie grillhytta.
Ny pris: Pr. døgn: 300 kr. for medl. og 750 kr. for ikke-medl. Pr. helg: 500 kr. for medl. og 1000 kr. for ikke-medl.
Pris for ved som før.
Det settes ned ei arbeidsgruppe som skal jobbe med grillhytta i forhold til vedlikehold og opparbeiding av området rundt. Ivar har sagt at han kan lede gruppa. Øvrige medlemmer: Øystein, Ole Morten, Knut, Tor og Tom- Ronny.
Lisbeth tar kontakt med Ivar for å dra i gang arbeidsgruppa.
Elin kontakter utmarkslaget (ved Vidar Berntsen) og hører hva de tenker om bruk av området ved Skolevbrua.

Sak 4: Planlegging av tidspunkt og gjennomføring mobilinnsamling
Innsamling i løpet av uke 40 (siste frist: 15. oktober).
Line spør om vi kan legge ut innsamlingsposer i Barduhallen, på Rema/G-sport, på Coop Elektro og på Posten.

Sak 5: 17. mai arrangement
Se rapport fra aktivitetsgruppa.

Sak 6: Eventuelt
Hjemmesida: www.ilkampen.net :Inntil videre mailer man Kjell-Dagfinn for å får lagt ut stoff på hjemmesida.
Søknad kulturmidler (orienteringssak): Elin har sendt søknad.
Søknad tippemidler sporplog, jf. nye regler: Elin forhører seg med Ole Kroken.
Ullmax: Line sender inn bestilling søndag 7. april

Ref: Rigmor Sollie Holmebukt

Tilleggsopplysninger: Neste møte blir tirsdag 14. mai kl. 18.30 på skolen

Tagged , .Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.