Referat, Styremøte 1, 2014

Referat styremøte IL Kampen   Tid: tirsdag 14. januar 2014 kl. 1900 Sted: Møterom samfunnshuset
Møteinnkaller: Elin Strand Møtetype: Styremøte 1 /2014
Deltakere: Elin Strand , Stig Hansen, Line Henriksen, Ole Morten Sundheim, Rigmor Sollie Holmebukt og Øystein Henriksen
Frafall: Hege, Lisbeth
Dagsorden
Sak 1: Gjennomgang av møtereferat fra forrige møte. Oppfølgingssaker:Vedr. midler til kjøkkenet på samfunnshuset:
Vi har ikke mottatt søknad fra samfunnshusstyret. Elin får tak i tall til årsmøtet, og saken blir tatt opp på årsmøtet.Vedr. forsikring av grillhytta:
Stig sjekker om forsikringen bør justeres i og med at det nå er lagt inn strøm der.

Vedr. snøfres til Kampenhytta:
Øystein kjøper inn fres.

Sak 2: Rapport fra gruppene

Hyttestyret:
Taket er måket. Alle broene er måket. Det er hengt opp nøkkelboks i hytta. Det er montert GPS på scooteren (www.skisporet.no) . Teltet er kommet og er lagret i garasjen.

Hovedstyret:
Rapportering til Norges Idrettsforbund: Idrettsregistreringer. Ballbingeprosjektet er fullført og idrettslaget har mottatt 10.000 kr. Har fått papirer for tinglysninga av grillhytta.

Sak   Sak 3: Årsmøteforberedelse

Dato for årsmøte: Torsdag 20.februar kl. 19.00.

Innkalling: Innkalling én måned før. Annonsering: Direkte til medlemmene (Elin og Rigmor), på Facebooksida og på nettsida.

Elin ordner med gavekort (premier trimkasser). Elin får to til å bake kaker. Styret tar med hver sin kaffekanne.

Årsmelding 2013: Lederne i gruppene skriver årsmelding for sine grupper. Elin skriver for hovedstyret.

Budsjett 2014: Stig har laget forslag til budsjett og sender det ut til gruppene for gjennomsyn og evt justeringer.

Aktivitetsplan og handlingsplan 2014: Gjennomgang av fjorårets plan ved Elin. Det gjøres justeringer for 2014.

Sak 4: Eventuelt

Bruk av nettsida: Ole Morten legger inn det vi sender ham

 

Tilleggsopplysninger
Ref. Rigmor Sollie Holmebukt
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.