Hovedstyret

Hovedstyret skal ha det overordnede ansvaret for at idrettslagets aktiviteter gjennomføres i henhold til de forpliktelser idrettslaget har. Videre skal styret bidra til at idrettslagets ressurser fordeles rettferdig og fornuftig ut fra idrettslagets formål.

Hovedstyret består av:
Pia Svendsvoll Figenschau, Leder.
Tor Sundheim, Nestleder.
Halvor Berntsen, Kasserer.
Berit Prince, Styremedlem.

Hanne Maren Sundheim, Styremedlem

Leder aktivitetsgruppa, 1 vara.
Leder hyttestyret, 2 vara.

Kommentarer er stengt.