Ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte
Tid: 31. juli kl 2000
Sted: møterom Nedre Bardu samfunnshus

Sak 1: Valg av møteleder og referent
Sak 2: Godkjenning av innkalling
Sak 3: Innmelding i Troms skikrets

Med hilsen
Styret v. leder Elin Strand

Saksutredning sak 3:
IL Kampen har mye av sin aktivitet vinterstid knyttet til kjøring av langrennsløyper ved Nedre Bardu skole samt løyper fra Granberg og Bjørnsmo til Reistadløypa og Kampenhytta.
For å kunne søke støtte til utstyr til løypepreparering må IL Kampen være medlem av Norges skiforbund. Vi har i 2013 kjøpt inn ny sporplog, og det er ønskelig å kjøpe inn en rulle/groomer til preparering av løyper. Søknadsfrist for disse midlene er 15. august 13. Denne ordningen gir mulighet for tilskudd på inntil 1/3 av utgiftene. Oversikt over disse kostnadene vil bli lagt fram på det ekstraordinære årsmøtet.
Da skiaktivitet er en viktig del av drifta til IL Kampen finner styret det naturlig å være medlem av Norges Skiforbund/Troms skikrets.

Utgifter til medlemskap er kr 1000,- per år.

Styrets innstilling:
IL Kampen melder seg inn i Norges skiforbund

Tagged , .Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.