Barn og unge

For våre yngre medlemmer har vi Idrettsskole (5 – 12 år), Puttegym (1-5 år) og Kampenkarusellen. Vi har også egen klatregruppe som trener i I>stindportalen hver Mandag.

Idrettskolen har ulike aktiviteter gjennom vinteren. De siste årene har ungene blant annet fått prøve seg på turn, zumba, Tae-Kwon-Do, klatring, svømming og ulike salaktiviteter. I tillegg er Kampenkarusellen en del av idrettsskolen, men den er også åpen for de som ikke er med på idrettsskolen.

Puttegym er et tilbud til våre aller yngste medlemmer, som får anledning til å komme i gymsalen og drive fri aktivitet under oppsyn av foreldrene.

Kommentarer er stengt.